Facebook Twitter Google+

Secundària (12-17 años)

Objectius:

  1. Repensar el concepte de creixement i desenvolupament d’acord amb els principis de sostenibilitat ambiental i justícia social.
  2. Entendre les conseqüències sobre la societat i el medi ambient a partir de l’anàlisi crítica del model de producció, de consum i d’accés a recursos bàsics en l’actualitat.
  3. Conèixer i reconèixer hàbits i formes de vida i de consum alternatius més respectuosos amb les persones i el medi ambient a nivell micro i macro.
  4. Fomentar la generació d’alternatives i propostes d’acció en l’àmbit individual i col•lectiu per un canvi en les nostres formes de vida que permetin un desenvolupament sostenible a nivell social i mediambiental.

Continguts:

  1. Anàlisi del concepte de desenvolupament i límits del creixement econòmic des de la perspectiva social i mediambiental.
  2. Acostament a les lògiques actuals de producció, distribució i consum de quatre ítems bàsics per al benestar i la sostenibilitat: aigua, energia, aliments i riquesa.
  3. Anàlisi de l’efecte de les dinàmiques actuals de consum des de la perspectiva de la sostenibilitat.
  4. Exemples i recerca sobre formes alternatives de vida, producció i consum més justes i sostenibles.
  5. Propostes i iniciatives individuals i col•lectives que promouen el desenvolupament de manera sostenible en l’àmbit domèstic, local i global.