Facebook Twitter Google+

CONECTANDO MUNDOS 2019-2020.
Get In the loop: etorkizuna, orekan

XXI. mendean gizateriaren erronkak dira mundu guztian pobrezia errotik erauztea eta oparotasuna lortzea, planetako baliabideak mugatuak badira ere.

Egun, diru-sarrera, genero eta botere alorrean dauden desberdintasun latzen ondorioz, milioika gizaki pobrezian eta bazterkerian bizi dira, alde sozial eta ekonomikotik diskriminatuta. Ia 900 milioi gizakik nozitzen dute gosea, 1.400 milioi egunean 1,25 dolar baino gutxiagorekin bizi dira, 2.700 milioi pertsonak ez daukate instalazio egokirik janaria modu higienikoan prestatzeko.

Garapen iraunkorrera iristeak esan nahi du gizaki guztientzat beharrezkoak diren baliabideak –elikagaiak, ura, osasun arreta eta energia– edukiko dituztela bermatzea, horien giza eskubideak egiazkoak izango badira. Eta, bestetik, baliabide naturalen kontsumoak lur-sisteman funtsezkoak diren prozesuetan tentsiorik eragingo ez duela bermatzea ere esan nahi du, klima-aldaketa edo biodibertsitate-galerarik, adibidez, ez gertatzeko. Horrelako tentsio edo desorekarik gertatuko balitz, azken 10.000 urteotan gizateriarentzat arras onuragarria izan den Holozeno izeneko garai egonkor honetatik irtengo litzateke Lurra.

Gizadiarentzat justu eta segurua den gune honetan bizitzea erronka konplexua da, elkarren menpekoak direlako muga sozialak (gosea, desberdintasuna, osasun gabezia, etab.) eta ingurune alorreko muga planetarioak (klima-aldaketa edo biodibertsitatearen galera, adibidez). Ingurumen alorreko tentsioak pobrezia larritu egin dezake, eta alderantziz. Horregatik ere, premiazkoak ditugu ongi diseinatutako politikak eta bestelako ekoizpen eta kontsumo-azturak aplikatzea, garapen jasangarri eta inklusiboa erdietsiko badugu.

+ info


Munduak elkarlotuz proiektuaren edizio honetako helburuak:

  1. Hazkuntza eta garapen kontzeptuak kritikoki hausnartzea, ingurumen-iraunkortasunaren eta justizia sozialaren printzipioetan oin harturik.
  2. Egungo ekoizpen eta kontsumo-ereduaren kausa eta ondorioak ezagutu eta aztertzea, gizakien eta planetaren bizian dituen eragin jasanezinak ulertzeko.
  3. Gizakien eta planetaren biziaren aurrean errespetu handiagoa agertuko duten garapen ekonomikoko eredu alternatiboak planteatzea, lehenagotik egin izan diren proposamenak ezagutzean oin hartuta.
  4. Egintza eta jokabide indibidual zein kolektibo eraldatzaileak sustatzea, garapen sozial eta ekonomiko justuago eta jasangarriago bat lortzeko proposamen berriak sortzeko helburuz.