Facebook Twitter Google+

Lehen hezkuntzan (3-12 años)

Helburuak:

  1. Ongizate kontzeptua hausnartzea, jasangarritasun eta justizia sozialaren printzipioetan oin hartuta.
  2. Gure eguneroko kontsumo-azturetan oinarriturik, egungo bizi-ereduaren kausa eta ondorioak ezagutzea, horiek gizakien eta planetaren bizitzan dituzten eragin jasanezinak ulertzeko.
  3. Pertsonekin eta ingurumenarekin errespetu handiagoa agertuko duten bizi eta kontsumo-eredu alternatiboak ezagutu eta aintzat hartzea.
  4. Eguneroko bizitzako egintza eta jokabide indibidual zein kolektiboak sustatzea, gizarte eta ingurumen alorretako egonkortasuna errespetatuz.

Edukiak:

  1. Ongizate eta garapen kontzeptuak, gizarte- eta ingurumen-ikuspegitik
  2. Ongizateak eta iraunkortasunak oinarrizkoak dituzten lau elementu (ura, energia, elikagaiak, aberastasunak) ekoizteko eta eskuratzeko moduak gaur egun.
  3. Lau elementu horiek kontsumitzeko azturen eta horiek, gizarte eta ingurumen alorretan, izan ditzaketen ondorioen arteko lotura.
  4. Ardurazko kontsumoa: formak eta bestelako aukerak (ingurumena errespetatuz ekoiztea, soldata justua, genero parekidetasuna, haurrak ez esplotatzea…)
  5. Etxean, herrian eta planetan, ongizatea era jasangarrian izatea sustatzen duten proposamen indibidual eta kolektiboak.