Facebook Twitter Google+
Oxfam Intermón
CANDO OS DEREITOS SE FRUSTRAN

CANDO OS DEREITOS SE FRUSTRAN
Desigualdade e dereitos sociais

CONECTANDO MUNDOS 2018-2019
CANDO OS DEREITOS SE FRUSTRAN.
Dereitos universais para combate a desigualdade.

A pobreza ten a súa orixe en múltiplas causas, como o desemprego, os baixos salarios, a debilidade das políticas públicas e a gran desigualdade. Hoxe en día, ao nivel mundial, o sistema económico imperante está ao servizo de 1% das persoas máis ricas do mundo, que acumulan máis riqueza que todo o resto da Humanidade.

Esa desigualdade extrema, que pon vidas en risco e que non permite que as persoas vivan con dignidade, é inaceptábel e, ao mesmo tempo, evitábel. Combatela esixe vontade política para repensar prioridades e promover unha economía global máis humana e máis xusta e equitativa que garanta unha vida en boas condicións para todas as persoas.


Os servizos públicos universais de calidade son unha ferramenta poderosa na loita contra a desigualdade económica; para combatela, propomos 3 medidas concretas:

  • Sistemas fiscais xustos e progresivos.
  • Prioridade para as políticas públicas.
  • Participación da cidadanía activa para construír un sistema democrático sólido e plural.

Na presente edición de Conectando mundos, propómonos os seguintes obxectivos:

  1. Coñecer e analizar de forma crítica o sistema de dereitos sociais no noso contorno e noutros, así como as situacións de inxustiza e falta de equidade no acceso aos mesmos
  2. Estabelecer causas e consecuencias das situacións de inxustiza e falta de equidade desde diferentes ámbitos (socio-políticos-económicos-participación cidadá)
  3. Rexeitar as desigualdades e inxustizas detectadas que ocorren ao nivel local e global garantindo unha posición ética baseada na xustiza e equidade social
  4. Fomentar accións e condutas transformadoras, individuais e colectivas, que impliquen unha mellora no acceso e gozo dos dereitos sociais básicos

A desigualdade extrema é evitábel.
É unha cuestión de prioridades e de vontade política.Máis informacións e recursos sobre desigualdade e xustiza fiscal