Facebook Twitter Google+

Infantil y Primaria

Obxectivos:

  1. Repensar a idea de benestar sobre a base dos principios de sustentabilidade e de xustiza social
  2. Coñecer as causas e consecuencias do modelo vida actual a partir da análise dos nosos hábitos cotiáns de consumo, para comprender os seus efectos insustentábeis sobre a vida das persoas e do planeta.
  3. Coñecer e recoñecer formas de vida e consumo alternativos máis respectuosos coas persoas e o medio ambiente.
  4. Fomentar accións individuais e colectivas nos hábitos de vida cotiá respectando a estabilidade social e medioambiental.

Contidos:

  1. Conceptos de benestar e desenvolvemento desde a perspectiva social e medioambiental
  2. Formas actuais de produción e acceso a catro elementos básicos para o benestar e a sustentabilidade: auga, enerxía, alimentos e riqueza
  3. Relación entre hábitos de consumo dos catro elementos e as súas consecuencias ambientais e sociais.
  4. Consumo responsábel: formas e alternativas (produción respectuosa con medio ambiente, salario xusto, equidade de xénero, non explotación infantil…)
  5. Propostas e iniciativas individuais e colectivas que promoven o benestar de forma sustentábel no ámbito doméstico, local e global.