Conectando mundos OXFAM

EDUCAR PARA UNHA CIDADANÍA GLOBAL

O proxecto Conectando mundos fai parte do programa educativo de Oxfam Intermón que ten como obxectivo impulsar a implementación da Educación para a Cidadanía Global nas aulas.

Por tanto, a Cidadanía Global é unha perspectiva educativa que impulsa un novo modelo de cidadanía comprometida activamente na consecución dun mundo mais equitativo e sustentábel, apostando no respecto e na valorización da diversidade, da defensa do ambiente, do consumo responsábel e do respecto polos dereitos humanos individuais e sociais.

Actualmente, esta corrente educativa encádrase na axenda mundial grazas aos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentábel, concretamente na súa meta 4.7 Desenvolvemento sustentábel e cidadanía mundial que fai referencia ás finalidades sociais, humanísticas e morais da educación.

Segundo a UNESCO, será necesario... “De aquí a 2030, asegurar que todos os alumnos adquiran os coñecementos teóricos e prácticos necesarios para promover o desenvolvemento sustentábel, entre outras cousas a través da educación para o desenvolvemento sustentábel e os estilos de vida sustentábeis, os dereitos humanos, a igualdade de xénero, a promoción dunha cultura de paz e de non violencia, a cidadanía mundial e a valorización da diversidade cultural e a contribución da cultura para o desenvolvemento sustentábel”.

Seguindo a mesma liña, no ano pasado a OCDE incorporou no Relatorio PISA (Programa Internacional de Avaliación de Estudantes) a Competencia Global, que busca avaliar a capacidade dunha persoa para se enfrontar a problemas e situacións globais, locais ou interconectadas, interactuando con respecto, dignidade e responsabilidade e buscando a sustentabilidade e o benestar.

Para favorecer o impulso desta competencia global, Conectando mundos articúlase dentro do cadro Educación para a cidadanía global, que caracteriza as cidadás e os cidadáns globais por:

  • Seren conscientes da grande amplitude dos desafíos do mundo actual.
  • Recoñecérense a si mesmos e aos demais como suxeitos con dignidade, con obrigacións a cumprir e dereitos que poden ser esixidos, e con poder para conseguir mudanzas.
  • Responsabilizárense polas súas actuacións, e indignárense perante as inxustizas e calquera vulneración dos Dereitos Humanos.
  • Respectaren e valorizaren a equidade de xénero, a diversidade e as múltiplas pertenzas identitarias das persoas e dos pobos como fonte de enriquecemento humano.
  • Mostraren interese en coñecer, analizar criticamente e difundir o funcionamento do mundo no económico, político, social, cultural, tecnolóxico e ambiental.
  • Participaren e comprometérense coa comunidade nos diversos ámbitos, dos locais aos mais globais, a fin de responder aos desafíos e atinxir un mundo mais equitativo e sustentábel.
  • Contribuíren para a creación dunha cidadanía activa, que combate a desigualdade a través da procura da redistribución do poder, das oportunidades e dos recursos.

Para saber máis: Oxfam Intermón

Kaidara
Red de educadores

Síguenos