Conectando mundos OXFAM

Edición 2021-2022
Crise climática: tempo de actuar

A crise climática e o quecemento global non son un problema do futuro, senón unha realidade recoñecida amplamente pola comunidade internacional que nos afecta xa nos niveis global e local e que representa a maior ameaza a que se enfronta a Humanidade se queremos continuar a vivir neste planeta.

O aumento da temperatura global do planeta, provocado sobre todo pola actividade humana, ten efectos devastadores nas formas de vida de persoas, animais e plantas, como son a fame e a desnutrición, a perda de cultivos, de animais, as migracións masivas, a falta de auga potábel, así como doenzas e mortes. Non obstante, nin todas as persoas contaminamos por igual, nin todas imos sufrir no mesmo grao as dramáticas consecuencias do aumento da temperatura do planeta.

Quen máis o sofren hoxe son as persoas e as poboacións en situacións máis vulnerábeis e, por súa vez, menos responsábeis polo efecto invernadoiro (ou efecto estufa) que o provocan. Calcúlase que, se non son tomadas medidas urxentes, o número de persoas pobres podería aumentar entre 35 e 122 millóns en 2030. (Oxfam 2019).

Entender a relación entre desigualdade en emisións de gases de efecto invernadoiro, por un lado, e vulnerabilidade perante a crise climática, polo outro, é esencial se se quere frear e mitigar o seu impacto evitando que as persoas empobrecidas sufran de forma desproporcionada e gocen dun modo de vida xusto e sustentábel para todas as persoas e para o planeta.

Con esta proposta, pretendemos dar chaves ao alumnado para entender o fenómeno da crise climática desde a perspectiva medioambiental e social, ofrecendo ferramentas para a análise crítica e a acción social transformadora e, ao mesmo tempo, presentar alternativas construtivas desde as voces provenientes do feminismo, da xuventude e dos pobos indíxenas que permitan guiar a transición para solucións económicas máis ecolóxicas e xustas e que nos permitan dar resposta a este desafío global desde a realidade local de cada participante.

Obxectivos da edición

Na presente edición de Conectando mundos, propómosvos os seguintes obxectivos:

1
Entender como funciona o efecto invernadoiro para recoñecer as causas da mudanza climática e a situación de emerxencia actual.
2
Coñecer as consecuencias da mudanza climática sobre o medio ambiente e sobre as persoas.
3
Xerar consciencia crítica a través de analizar os nosos hábitos de consumo/forma de vida e a súa relación coa crise climática.
4
Traballar o desenvolvemento da resiliencia (individual e colectiva) como estratexia para afrontar a crise climática (capacidade de absorción, capacidade de adaptación, capacidade de transformación.
5
Fomentar a acción individual e colectiva para que os alumnos e as alumnas se convertan en activistas climáticos con formas de vida sustentábeis para o planeta e as persoas.


Olla o calendario deste ano!


CRÉDITOS

Coordinación do proxecto:
Elisabet Santpere, Sandra M. Tremoleda

Autoría:
Primaria: Berta Maristany Corbella (Edualter)
Secundaria: Clara Isabel de Madrid

Coa colaboración da Rede de Educadores e Educadoras para unha cidadanía global
A comisión de Conectando mundos da Rede asesora e acompaña a elaboración desta proposta educativa: Alazne Cámara, Pablo Cuenca, Santiago García, Esther Gutiérrez, Teresa Hernández, Flor López, Jordi Riera e Arantza Zubizarreta.

Dinamización web:
Espais Telemàtics

Consorcio Conectando mundos:
Neste curso 2021-22, Conectando mundos desenvólvese no ámbito do Consorcio Conectando mundos. Esta iniciativa, en que está inscrita a proposta educativa, encádrase nunha estratexia máis ampla de promoción da cidadanía global impulsada polas seguintes organizacións europeas: Oxfam Italia (Italia), AID Global (Portugal), Espais Telemàtics (España) e Oxfam Intermón (España), coa participación de La Rete Nazionale Scuole Green de Italia e do Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso de Portugal.Síguenos