Conectando mundos OXFAM

ENCONTRO DE PROFESORADO

Esta edición do proxecto Conectando mundos quere apoiar o profesorado participante na implementación da Competencia Global que, a partir do ano 2018, impulsala OCDE a través do seu programa PISA e cuxo propósito é o desenvolvemento de capacidades no alumnado para:

 • Vivir harmoniosamente en comunidades multiculturais
 • Prosperar nun mercado laboral en mudanza
 • Utilizar plataformas de medios de maneira efectiva e responsábel
 • Apoiar os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentábel

“Preparar as nosas mozas e os nosos mozos para un mundo inclusivo e sustentábel”

Para enfrontar ese desafío, o proxecto Conectando mundos impulsa esta práctica co obxectivo de facilitar ao profesorado o desenvolvemento e a avaliación das capacidades globais nos alumnos e nas alumnas:

 1. Formación do profesorado: Contarase cunha formación online de 20 horas sobre Competencia Global e sobre a temática deste ano, Crecemento Sustentábel (+ 5 horas opcionais para obter un certificado oficial en Portugal e Italia).
 2. Proposta didáctica: Contidos e actividades online para traballar na aula cos estudantes e compartir con outros participantes do Conectando mundos. Tamén serán fornecidas guías didácticas para orientar o decurso das actividades.
 3. Ferramentas de avaliación da Competencia Global para medir o desenvolvemento desta no alumnado durante Conectando Mundos.
 4. Encontro de profesorado en Portugal: Será realizada unha troca de experiencias e de aprendizaxes entre o profesorado.

ENCONTRO DE PROFESORADO EN PORTUGAL

O Encontro de profesorado terá lugar entre os días 13 e 19 de xullo en Lisboa e estará totalmente financiado. Durante o Encontro, o profesorado participante terá a oportunidade de coñecer docentes de Portugal, Italia e España, e de compartir experiencias de traballo na aula, así como participar na publicación dun manual de boas prácticas que será elaborado de forma colaborativa coas persoas participantes.

Para ser seleccionado e tomar parte no Encontro de profesorado, é necesario ter participado no proxecto Conectando mundos na súa totalidade, isto é:

 1. Realizar a formación do profesorado.
 2. Participar e desenvolver co alumnado as actividades das 5 fases da proposta didáctica correspondente á súa idade.
 3. Traballar coas ferramentas de avaliación propostas.
 4. Unha vez finalizada a actividade co alumnado, compartir a experiencia educativa a través dun artigo, dun vídeo ou doutros medios, e colocala no blog Conectando mundos.

As persoas que cumpran eses requisitos pasarán á fase de selección.

O desenvolvemento destas actividades, que amplían o proxecto Conectando mundos, son posíbeis grazas ao financiamento da Unión Europea, a través do seu programa ERASMUS +.

Erasmus+


Síguenos