Conectando mundos OXFAM

O QUE É CONECTANDO MUNDOS?

Conectando mundos é unha proposta educativa telemática que combina a actividade na aula e o traballo en rede entre alumnado de 6 a 17 anos de diferentes realidades culturais, económicas e sociais, na cal participan centros de todo o mundo.

Trabállase a través dunha plataforma telemática multilingüe en 7 linguas (italiano, castelán, portugués, inglés, galego, catalán e vasco), en que se interacciona e traballa de xeito cooperativo, organizados en equipos de traballo da mesma faixa de idade.

Cada ano traballamos unha temática concreta relacionada coa educación para unha cidadanía global como os dereitos laborais, a mudanza climática ou a pobreza, con propostas didácticas adecuadas á idade.

Os obxectivos xerais de Conectando mundos son:

Favorecer o diálogo intercultural entre mozos e mozas de ambientes sociais e xeográficos diferentes.
Facultar un espazo de traballo cooperativo efectivo a través das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) que posibilite o coñecemento mutuo, permita compartir realidades diversas e descubrir problemas comúns, baseándose no lema "pensa globalmente, actúa localmente".
A partir da reflexión sobre o ambiente próximo e o coñecemento sobre a realidade do resto dos e das participantes, tomar conciencia sobre as causas que provocan que unha maioría da poboación mundial non poida satisfacer as necesidades básicas e careza de oportunidades e dereitos, e elaborar conxuntamente unha proposta-compromiso para mudar esta realidade.

Quen pode participar?

Educadores e educadoras de todo o planeta poden inscribir o seu grupo-aula para participar nesta experiencia.


Canto tempo terei que dedicarlle?

A actividade ten 3 grandes fases:

  1. Durante as semanas previas á actividade, ábrese un módulo telemático para o profesorado que serve para preparar a actividade. Podes dedicar a esta fase o tempo que consideres necesario.
  2. A actividade co alumnado dura 12 semanas e está formulada para lle dedicar un mínimo de 1h semanal. Ao longo destas semanas, cada grupo accede á plataforma on-line de Conectando mundos, a través da cal se vai seguindo a evolución da actividade. Hai un primeiro traballo co grupo-aula, na aula, e un segundo traballo, a través da Internet, coas outras aulas do teu equipo de traballo.
  3. Para finalizar, en España, algúns alumnos de secundaria e/ou primaria participan en encontros presenciais de 1 ou 2 días, para poren en común as súas reflexións e propostas.

Traxectoria

En 2003, un equipo de docentes e profesionais de Oxfam Intermón impulsou Conectando mundos, unha proposta educativa en que, desde entón, participaron mais de 150.000 estudantes de 41 países diferentes e mais de 3.600 centros de ensino. Todo xurdiu da inquietude de aproveitar o impulso das novas tecnoloxías da información (TIC) para promover un espazo de aprendizaxe multicultural en que compartir e traballar de maneira cooperativa entre os estudantes de diferentes realidades sociais, co obxectivo de reflexionar e actuar contra a inxustiza global. Hoxe, 18 anos despois, a proposta continúa en vigor e é mais sólida que nunca, propondo cada ano unha temática diferente: dereitos laborais, mudanza climática, migracións, cultura de paz, xustiza alimentaria…

Igualmente, e segundo se sucedían as edicións, foron sendo incorporadas mudanzas para adaptar Conectando mundos ás necesidades e expectativas dos sistemas educativos actuais. Unha innovación foi a inclusión da metodoloxía Aprendizaxe e Servizo como práctica optativa dentro da proposta. Desta forma, estudantes e docentes poden decidir até onde aplican o aprendido.

O Módulo de formación para o Profesorado facilitará a comprensión tanto da temática a tratar como do desenvolvemento da proposta telemática en si.

Como explica Begoña Carmona, responsábel da Unidade de Educación para unha cidadanía global de Oxfam Intermón, desde o comezo, Conectando mundos foi moito mais do que un proxecto de sensibilización. “Os estudantes que participan no proxecto descobren as diferentes realidades e inxustizas sociais que existen no nivel global e no seu contorno. A forza de Conectando mundos radica en que se comprometen na procura de solucións e na acción social”.

Como consecuencia disto 80% do profesorado que participou no proxecto considera que a proposta provoca mudanzas na actitude do alumnado con relación ao tema tratado, ademais de incidir de maneira positiva nas relacións da aula. O índice de repetición é de 30%, e 10% repetiu mais de 4 veces.

E non só hai mudanzas entre os estudantes. Como explica Esther Gutiérrez, unha das docentes que se uniu ao proxecto durante o curso 2018/19: “Participar en Conectando mundos permitiume reordenar o meu papel como profesora dentro da aula. Aquí, os alumnos e as alumnas son protagonistas.”


Síguenos