Conectando mundos OXFAM

Infantil/Primaria (3-12 anos) Ulises, Penélope e Telémaco, aventura cos mandalas

Resumo da animación

Ulises, Penélope e Telémaco son tres anciáns que pasaron a maior parte das súas vidas viaxando para defenderen os dereitos sociais alá onde eran vulnerados.

Para viaxaren, utilizan o poder dos mandalas máxicos: o mandala da dignidade, o da xustiza e o da colaboración. Ao xuntalos, permiten que se teletransporten a calquera lugar do mundo.

Da man destes tres personaxes, realizaremos unha viaxe virtual que nos facilitará a reflexión sobre o que son necesidades básicas, os dereitos sociais, a desigualdade e a defensa dos dereitos.


Catro propostas didácticas cun mesmo fío argumental e temático, mais con diferentes actividades adaptadas a cada grupo de idade:


Ulises e a loita polos dereitos sociais

Produto final: elaboración colaborativa dunha historia conxunta.


CONTIDOS CONCEPTUAIS

 • Aproximación dos conceptos dignidade, xustiza e colaboración.
 • Necesidades básicas e dereitos básicos para todas as persoas: educación e saúde.
 • Diferenza entre o público e o privado.

Exemplos de actividades: debate e reflexión a partir de imaxes, actividades creativas e lúdicas e colaboración coas familias.

Ulises e a loita polos dereitos sociais

Produto final: elaboración colaborativa dunha banda deseñada.


CONTIDOS CONCEPTUAIS

 • Aproximación dos conceptos dignidade, xustiza e colaboración.
 • Necesidades básicas e dereitos sociais.
 • Diferenza entre o público e o privado.
 • Dereito á educación.
 • Dereito á sanidade.
 • Dereitos sociais para todas as persoas.

Exemplos de actividades: debate e reflexión a partir de imaxes, enquisa no contorno e debuxo das viñetas dunha banda deseñada.

Telémaco e a loita polos dereitos sociais

Produto final: elaboración colaborativa dun xogo de mesa simple.


CONTIDOS CONCEPTUAIS

 • Aproximación dos conceptos dignidade, xustiza e colaboración.
 • Necesidades básicas e dereitos sociais.
 • Desigualdade.
 • A situación dos dereitos sociais (dereito á educación e dereito á sanidade).
 • A defensa dos dereitos sociais.

Exemplos de actividades: achegamento ao tema a través de testemuños (escritos e en vídeo), debate e reflexión a partir de imaxes, enquisa no contorno e “travesía polo deserto”.

Penélope e a loita polos dereitos sociais

Produto final: elaboración colaborativa dun xogo virtual.


CONTIDOS CONCEPTUAIS

 • Aproximación dos conceptos dignidade, xustiza e colaboración..
 • Dereitos sociais.
 • Desigualdade.
 • Servizos públicos para reducir a desigualdade.
 • Situación dos dereitos sociais (dereito á educación, á sanidade, á vivenda/terra, ao traballo e á auga).
 • A defensa dos dereitos sociais.

Exemplos de actividades: achegamento ao tema a través de testemuños (escritos e en vídeo) e pequena investigación sobre un país a través de distintos testemuños.


Síguenos