Facebook Twitter Google+
Oxfam Intermón
CANDO OS DEREITOS SE FRUSTRAN

CANDO OS DEREITOS SE FRUSTRAN
Desigualdade e dereitos sociais

CALENDARIO

1 xullo ‘18 - 11 xaneiro ‘19
Período de inscrición.


Do 17 de decembro ‘18 ao 11 de xaneiro ‘19
Módulo do profesorado.
O profesorado poderá acceder á plataforma antes de comezar a actividade co alumnado. No módulo de profesorado, pódese coñecer e navegar polas diferentes etapas da actividade dirixida ao alumnado e descargar os materiais de apoio (guía didáctica e documentos complementarios). O obxectivo deste módulo é familiarizarse co ambiente virtual e cos obxectivos e contidos da proposta. Alén diso, permitirá estabelecer un primeiro contacto con outros profesores e profesoras que realizarán a mesma actividade, a través dun foro.


14 xaneiro ’19 – 7 abril ‘19
Actividade para o alumnado.
(Doce semanas de traballo, distribuídas en catro fases). Os alumnos e as alumnas dos centros inscritos en Conectando mundos interaccionarán e traballarán conxuntamente a través da Internet en equipos de aproximadamente 20 grupos-aula. Cada ciclo disporá dunha proposta educativa específica e terá acceso a ferramentas de comunicación exclusivas para o equipo de traballo.


Abril ‘19
Os alumnos e as alumnas de centros de España poderán participar nos encontros territoriais para compartir a experiencia e o traballo realizado na actividade telemática e elaborar unhas conclusións comúns.