Facebook Twitter Google+

Primària (3-12 años)

Objectius:

  1. Repensar la idea de benestar d’acord amb els principis de sostenibilitat i justícia social.
  2. Conèixer les causes i les conseqüències del model de vida actual a partir de l’anàlisi dels nostres hàbits quotidians de consum, per comprendre’n els efectes insostenibles sobre la vida de les persones i del planeta.
  3. Conèixer i reconèixer formes de vida i de consum alternatives més respectuoses amb les persones i el medi ambient.
  4. Fomentar accions individuals i col•lectives en els hàbits de vida quotidiana respectant l’estabilitat social i mediambiental.

Continguts:

  1. Concepte de benestar i desenvolupament des de la perspectiva social i mediambiental.
  2. Formes actuals de producció i accés a quatre ítems bàsics per al benestar i la sostenibilitat: aigua, energia, aliments i riquesa.
  3. Relació entre hàbits de consum dels quatre ítems i les conseqüències ambientals i socials que tenen.
  4. Consum responsable: formes i alternatives (producció respectuosa amb el medi ambient, salari just, equitat de gènere, no explotació infantil, etc.).
  5. Propostes i iniciatives individuals i col•lectives que promouen el benestar de manera sostenible en l’àmbit domèstic, local i global.