Connectant mons OXFAM

QUÈ ÉS CONNECTANT MONS?

Connectant mons és una proposta educativa telemàtica que combina l’activitat a l’aula i el treball en xarxa entre alumnat de 6 a 17 anys de diferents realitats culturals, econòmiques i socials, en la qual participen centres de tot el món.

Es treballa a través d’una plataforma telemàtica multilingüe en 7 llengües (italià, castellà, portuguès, anglès, gallec, català i èuscar), en la qual s’interacciona i es treballa de manera cooperativa, organitzats en equips de treball de la mateixa franja d’edat.

Cada any treballem una temàtica concreta relacionada amb l’educació per a una ciutadania global, com ara els drets laborals, el canvi climàtic o la pobresa, amb propostes didàctiques adequades a l’edat.

Els objectius generals de Connectant mons són:

Afavorir el diàleg intercultural entre nois i noies d’entorns socials i geogràfics diferents.
Facilitar un espai de treball cooperatiu efectiu a través de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) que possibiliti el coneixement mutu, permeti compartir realitats diverses i descobrir problemes comuns, basant-se en el lema "pensa globalment, actua localment".
A partir de la reflexió sobre l’entorn proper i el coneixement sobre la realitat de la resta dels i les participants, prendre consciència sobre les causes que provoquen que una majoria de la població mundial no pugui satisfer les necessitats bàsiques i no tingui oportunitats i drets, i elaborar conjuntament una proposta-compromís

Qui pot participar-hi?

Educadors i educadores de tot el planeta poden inscriure el seu grup-classe per participar en aquesta experiència.


Quant temps hauré de dedicar-hi?

L’activitat té 3 grans fases:

  1. Durant les 3 setmanes prèvies a l’activitat, s’obre un mòdul telemàtic per al professorat que serveix per preparar l’activitat. A aquesta fase pots dedicar-hi el temps que consideris necessari.
  2. L’activitat amb l’alumnat dura 12 setmanes i està plantejada per dedicar-hi un mínim d’1 hora setmanal. Al llarg d’aquestes setmanes, cada grup accedeix a la plataforma online de Connectant mons, per mitjà de la qual es va seguint l’evolució de l’activitat. Hi ha un primer treball amb el grup-classe, a l’aula, i un segon treball, a través d’Internet, amb les altres classes del teu equip de treball.
  3. Per acabar, a Espanya alguns alumnes de secundària i/o de primària participen en trobades presencials d’1 o 2 dies, per posar en comú les seves reflexions i propostes.

Trajectòria

L’any 2003, un equip de docents i professionals d’Oxfam Intermón va impulsar Connectant mons, una proposta educativa en la qual han participat des d’aleshores més de 150.000 estudiants de 41 països diferents i més de 3.600 centres educatius. Tot va sorgir de la inquietud d’aprofitar l’impuls de les noves tecnologies de la informació (TIC) per promoure un espai d’aprenentatge multicultural en el qual es pogués compartir i treballar de manera cooperativa entre l’estudiantat de diferents realitats socials, amb l’objectiu de reflexionar i actuar contra la injustícia global. Avui, 18 anys després, la proposta continua vigent i és més sòlida que mai, i planteja cada any una temàtica diferent: drets laborals, canvi climàtic, migracions, cultura de pau, justícia alimentària, etc.

Així mateix, i a mesura que s’han succeït les edicions, s’han anat incorporant canvis per adaptar Connectant mons a les necessitats i expectatives dels sistemes educatius actuals. Una innovació ha estat la inclusió de la metodologia Aprenentatge i Servei com a pràctica optativa dins la proposta. D’aquesta manera, l’estudiantat i els docents poden decidir fins on apliquen allò que han après.

D’altra banda, el Mòdul de formació per al professorat, facilitarà la comprensió tant de la temàtica a tractar com del desenvolupament de la proposta telemàtica en si.

Tal com explica Begoña Carmona, responsable de la Unitat d’Educació per a una ciutadania global d’Oxfam Intermón, Connectant mons ha estat des de l’inici molt més que un projecte de sensibilització: “Els estudiants que participen en el projecte descobreixen les diferents realitats i injustícies socials que hi ha en l’àmbit global i en el seu entorn. La força de Connectant mons radica en el fet que es comprometen en la cerca de solucions i en l’acció social”.

A conseqüència d’això el 80% del professorat que ha participat en el projecte considera que la proposta provoca canvis en l’actitud de l’alumnat respecte al tema tractat, a més d’incidir de manera positiva en les relacions de l’aula. L’índex de repetició és del 30%, i el 10% ha repetit més de quatre vegades.

I no hi ha canvis només entre l’estudiantat. Tal com explica Esther Gutiérrez, una de les docents que es va unir al projecte durant el curs 2018/19: “Participar a Connectant mons m’ha permès reordenar el meu paper com a professora dins l’aula. Aquí els i les alumnes són protagonistes”.


Segueix-nos